Des del Projecte Treball i Formació 2020 – Línia DONA i Coor. s’ha fet una acció formativa de Competències Bàsiques Digitals per a les dues professionals, que fan tasques auxiliars d’administratives en digitalització de documents i gestió administrativa, que treballen a la Paeria de Balaguer.
ACSER ha realitzat la formació de 30 hores i que ha tingut lloc de l’1 al 8 de setembre de 2021 a les aules de la mateixa Acadèmia Serra (c/ Sant Lluís, 50) a Balaguer.
El temari que s’ha treballat ha estat molt complementari a les necessitats professionals de les participants, com per exemple iniciació als sistemes operatius, gestió d’arxius i programes, així com pàgines web, internet, gestió de correu electrònic i altres aplicatius.
La valoració de les participants ha estat molt satisfactòria i positiva.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social- Servicio Público d’Empleo Estatal.