Aquest any 2021, la Paeria de Balaguer continua apostant i ampliant l’Àrea d’Ocupació, una àrea que ofereix diferents programes emmarcats en polítiques actives d’ocupació per assessorar i acompanyar la ciutadania en la millora de la seva situació laboral .
En aquest sentit, avui dimarts 2 de novembre des del programa TREBALL ALS BARRIS s’ha posat en marxa la tercerda edició del dispositiu d’inserció “SOM BARRI”. S’ha donat inici mitjançant la realització d’una sessió informativa en la que hi ha participat una quizena de persones residents al centre històric que tenen com a objectiu millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització de cursos formatius i/o la recerca de feina.
El dispositiu ja està en marxa i contempla durant tot l’any oferir el servei d’orientació laboral per promoure la inserció laboral, cursos d’alfabetització en llengua catalana i alfabetització digital bàsica i com a novetat d’enguany, formació d’Operari/a de Magatzem.
L’equip tècnic del dispositiu compta amb una persona tècnica d’orientació laboral, una tècnica coordinadora, una administrativa i, a més, aquest any, s’incorpora la figura tècnica de prospecció amb l’objectiu de promoure i establir aliances amb el teixit productiu i associatiu del territori per tal de facilitar la contractació de les persones que estiguin en recerca de feina.
L’objectiu del projecte Treball als Barris és afavorir l’accés a les persones desocupades al mercat laboral, desenvolupant mesures que millorin la seva ocupabilitat i inclusió social, en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic al més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible.

Les persones interessades es poden adreçar a al CEI (C/ Sant Pere, 1-19) en horari de 8h a 15h o bé contactant al telèfon 973 445 884 , extensió 1002 i al 682 048 482.