La Paeria acollirà a persones condemnades judicialment a realitzar treballs en benefici de la comunitat.

La Paeria de Balaguer col•labora amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya aportant la coordinació i creació de brigades tot oferint espais de la ciutat on realitzar tasques en benefici de la comunitat.

El codi penal preveu la possibilitat de mesures penals alternatives, com ara els treballs en benefici de la comunitat, en certes tipologies de delictes on la seva imposició és molt habitual.

Els treballs en benefici de la comunitat (TBC) son una alternativa a la presó que afavoreix l’educació i la inserció social de la persona penada. Aquestes persones donen el seu consentiment per complir la pena imposada en forma de mesures alternatives i es comprometen a seguir el pla de treball que s’acordi fins a satisfer el total d’hores imposades.

Aquest mes de juny la Paeria ha signat el pla de treball amb cinc persones que treballaran en tasques bàsiques de manteniment i neteja de zones d’ús públic de la ciutat, parcs, jardins i zones verdes en general.

La Paeria de Balaguer participa en aquest programa amb la contractació d’un cap de brigada, que assumirà les tasques de coordinació i el seguiment de les persones que realitzen treballs en benefici de la comunitat. El cap de brigada es va incorporar el passat dia 1 de juny i s’inclou en la línea de subvencions del Programa Treball i Formació 2022 (que compta amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Economía Social i el Fons Social Europeu de la Unió Europea en el marc del Programa TREBALL I FORMACIÓ).

Més informació http://www.radiobalaguer.cat/portal/63//index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=44477

#ceibalaguer #sombarri #treballiformació

#ciutatbalaguer #ocupació #ocupaciobalaguer #formació #inclusiósocial