REQUISITS D’ACCÉS

Podran optar a ocupar els mòduls disponibles del CEI Balaguer aquelles empreses que compleixin un dels següents requisits:

1.

Empreses innovadores de menys de 2 anys d’antiguitat, entenent la innovació com a un concepte global d’empresa que pugui constatar-se en algun dels següents apartats:

  • Tipologia de producte o servei
  • Procediment de producció
  • Mètodes de gestió
  • Gestió de recursos humans
  • Comercialització
  • Finançament
  • Disseny de producte
  • Que procurin productes o serveis que cap emprenedor local ofereixi a la ciutat i siguin considerats rellevants per complementar l’oferta local de béns i serveis
2. Empreses de més de 2 anys d’antiguitat amb la intenció d’afavorir el llançament d’un nou producte o servei que pugui ser justificat com una innovació.
3. Empreses que, independentment de la seva activitat, tinguin un projecte nou o innovador de menys de 3 anys d’antiguitat.