Objectius del CEI

El principal objectiu del CEI Balaguer és facilitar l’inici d’una  nova activitat empresarial a través d’una sèrie de serveis complementaris, preus més reduïts que els que ofereix el mercat i totalment adaptats a les necessitats de les noves empreses i uns equipaments que ajudin a incrementar les possibilitats de supervivència dels nous projectes d’empresa o de treball autònom.

Un cop transcorregut el termini màxim establert, que acostuma a ser de 2 o 3 anys, la persona emprenedora haurà de buscar un nou espai per a la seva activitat, però està demostrat que majoritàriament, el suport rebut és una garantia per passar a la fase de consolidació del nou negoci.

D’aquesta forma, el CEI Balaguer pretén: 

  • Acollir temporalment i facilitar la creació i la consolidació de noves empreses i projectes empresarials.
  • Fomentar l’emprenedoria, la cultura empresarial col·laborativa i la dinàmica econòmica.
  • Esdevenir un proveïdor de serveis a l’empresa i un element d’atracció de talent, projectes i activitat.
  • Constituir-se en l’epicentre local i comarcal de la sensibilització, la formació, la informació i l’assessorament en l’àmbit de l’emprenedoria.
  • Obrir-se al conjunt d’actors econòmics, socials i institucionals, buscant la cooperació público-privada i la creació de sinèrgies en l’àmbit de l’emprenedoria i el desenvolupament econòmic i social.