Àrea de promoció econòmica i ocupació de la Paeria de Balaguer

PROGRAMES DE FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I OCUPACIÓ

Podeu triar un programa mitjançant les pestanyes del costat.

                                                  

Contractació temporal amb acompanyament a la contractació i la inserció per a persones en situació de desocupació de llarga durada

En el marc del programa ENFEINA’T, la Paeria de Balaguer duu a terme la Rehabilitació d’edificis plurifamiliars de titularitat municipal  per a destinar-los a ús social.

ADREÇAT A:
– Persones en situació de desocupació de llarga durada

ACTUACIONS DEL PROGRAMA:
– Contractació laboral
– Acompanyament durant la contractació i per a la inserció en el mercat de treball ordinari a la finalització del contracte.

DURADA:
Desembre 2019 – Març 2021.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Envia un correu electrònic earenas@balaguer.cat
CEI Balaguer
C/ St Pere, 1-19  Balaguer (Lleida)
T. 973 445 884 o 606 903 947
Persona de contacte: Erika Arenas

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre”

                                                      

                                                  

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2019

ADREÇAT A:
– Persones  beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que compleixin els següents requisits:
Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
Acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques;
No haver participat en les convocatòries dels exercicis del 2018 o 2019.

ACTUACIONS DEL PROGRAMA:
Contractació laboral durant 6 mesos

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Paeria de Balaguer
Plaça Mercadal, 1  Balaguer (Lleida)
T. 973 44 52 00
Persona de contacte: Dolors Viola

“Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, regulat per l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol.”

                                    

                      

PROJECTE SINGULARS ‘Som joves’

L’Ajuntament de Balaguer i l’Associació Reintegra s’uneixen amb aquest projecte per a MILLORAR L’OCUPABILITAT de les PERSONES JOVES del municipi i comarca de la Noguera amb l’objectiu de la INSERCIÓ LABORAL.

  ADREÇAT A: 
•  Joves de 16 a 29 anys,
• Inscrits/es a l’Oficina de Treball com a demandants d’ocupació i  beneficiaris/es de Garantia Juvenil.
• Amb títol d’ESO, Cicle Formatiu de Grau Mitjà, Batxillerat, prova d’accés a CFGM o CFGS o formació secundària al país d’origen no homologada.

ACTUACIONS DEL PROGRAMA:
Programa que  ORIENTA, FORMA i vincula  joves al mercat laboral en empreses del territori, per afavorir l’ocupació i INSERCIÓ LABORAL. El programa inclou:
• Tutoria i acompanyament en el procés d’orientació
• Desenvolupament i millora competencial:
– Orientació individual per a la millora de competències personals i laborals
– Formació professionalitzadora, en relació als sectors emergents, incloent pràctiques a empreses.
• Seguiment i assessorament en el procés inserció laboral i/o formativa.

DURADA:
Setembre 2020 – Juliol 2021

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Envia un correu electrònic indicant nom, cognoms, telèfon a earenas@balaguer.cat
CEI Balaguer
C/ St Pere, 1-19  Balaguer (Lleida)
T. 973 445 884 o 606 903 947
Persones de contacte: Erika Arenas, Marta López i Sílvia Nieto

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”.

            

                                                  

TREBALL ALS BARRIS 2020. Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social

ADREÇAT A: 
– Persones  inscrites com a demandants d’ocupació (ocupades o no) residents al Centre Històric.

ACTUACIONS DEL PROGRAMA:
Dispositiu d’inserció sociolaboral Som Barri: servei personalitzat d’orientació i acompanyament a la inserció.
Formació en Tècniques Bàsiques de la Construcció (120 hores)
Cursos d’Alfabetització i alfabetització digital bàsica.
Accions ocupacionals:
Acompanyament a la gent gran
Agents cívics/ques
Enjardinament d’espais
Restauració façanes
Accions professionals:
Coordinador/a agents cíviques i acompanyament a la gent gran
Coordinador/a d’obres
Educador/a de carrer
Educador/a alfabetització i alfabetització digital bàsica

DURADA:

Desembre 2020 – Octubre 2021.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
CEI Balaguer
C/ St Pere, 1-19  Balaguer (Lleida)
T. 973 445 884
Persones de contacte: Marina Perejuan, Carol Contreras, Montse Pueyo i Cèlia Camarasa

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, regulat per l’Ordre TSF/122/2018 de 23 de juliol. És una acció cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.”

                                                       

                                                  

TREBALL I FORMACIÓ 2020 – Contractació temporal amb accions de formació per a persones en situació de desocupació de llarga durada

En el marc del programa TREBALL I FORMACIÓ, la Paeria de Balaguer duu a terme els següents projectes:
Treballs de reparació i manteniment d’espais públics urbans;
Tasques de Repoblació d’espècies autòctones i eliminació d’espècies al·lòctones invasores al camí de Balaguer – Monestir Cistercenc de Santa Maria de les Franqueses,
Treballs de manteniment i arranjament de la senyalització horitzontal viària del mobiliari urbà i dels equipaments municipals.
Acompanyament a la gent gran.
Treballs de digitalització de documentació.

ADREÇAT A:
– Persones en situació de desocupació de llarga durada preferentment més gran de 45 anys.

ACTUACIONS DEL PROGRAMA:
Contractació laboral
Formació

DURADA:
Desembre 2020 – Desembre 2021.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Paeria de Balaguer
Plaça Mercadal, 1  Balaguer (Lleida)
T. 973 44 52 00
Persona de contacte: Marina Perejuan

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa TREBALL I FORMACIÓ, regulat per l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny.”

    

                                                  

UBICAT 

 ADREÇAT A: 
– Persones en situació d’atur.
– Persones en recerca d’una millora laboral.
 
ACTUACIONS DEL PROGRAMA:

– Servei personalitzat d’orientació i acompanyament a la inserció.
– Coneixement del teixit empresarial i les seves oportunitats laboral.
– Sessions de recerca activa de feina i millora de les competències professionals.
– Pràctiques en empreses

DURADA:

Gener 2021 – Desembre 2021.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Inscriu-te a través del següent enllaç o demanant cita prèvia a:

CEI Balaguer
C/ St Pere, 1-19  Balaguer (Lleida)
T. 973 445 884 o 606 903 947
Persones de contacte: Erika Arenas, Rosana Sánchez i Sílvia Nieto

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost.”