Protecció de dades coworking gratuït

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament “Usuaris CEI” de l’Ajuntament de Balaguer, situat a la plaça Mercadal, núm. 1, 25600, Balaguer, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat és la gestió de les sol·licituds d’accés a l’espai coworking del CEI de l’Ajuntament de Balaguer. El tractament de dades queda legitimat amb l’atorgament per part de l’interessat del seu consentiment pel tractament de les seves dades personals en virtut de l’art. 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades. Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Té dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament, sol·licitar-ne la limitació i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Correu electrònic de contacte del Delegat de Protecció de dades: dpd@balaguer.cat

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]